×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کولر گازی اینورتر - ۲۶ مورد پیدا شد

۱ . کولر گازی : کولر گازی گرین 9000 مدل اینورتر H09P1T1A
۲ . کولر گازی : کولر گازی گرین 18000 مدل اینورتر H18P1T1A
۳ . کولر گازی : کولر گازی گرین 24000 مدل اینورتر H24P1T1A
۴ . کولر گازی : کولر گازی 9000 گرین R410 مدل H09P1T1/R1
۵ . کولر گازی : کولر گازی 18000 گرین R410 مدل H18P1T1/R1
۶ . کولر گازی : کولر گازی 12000 گرین R410 مدل H12P1T1/R1
۷ . کولر گازی : کولر گازی 30000 گرین R410
۸ . کولر گازی : کولر گازی گرین 12000 مدل اینورتر GWS-H12P1T1A
۹ . کولر گازی : کولر گازی ایستاده 48000 گرین R410 مدل GFS-H48P1T3R1
۱۰ . کولر گازی : کولر گازی ایستاده 60000 گرین R410 مدل GFS-H60P1T3R1