×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کولر آبی صنعتی - ۱۶ مورد پیدا شد

۱ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۳۸۰۰ بالازن انرژی مدل VC3/8
۲ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۱۱۰۰۰ تک فاز انرژی مدل EC11
۳ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی انرژی EC 0750 به همراه پایه کولر
۴ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۷۰۰۰ اقتصادی انرژی مدل EC7e
۵ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۱۱۰۰۰ سه فاز انرژی مدل EC11
۶ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۲۸۰۰ انرژی مدل EC2/8
۷ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۱۸۰۰۰سه فاز مدل EC18
۸ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۲۵۰۰۰سه فاز مدل EC25
۹ . کولر آبی : کولر آبی سلولزی ۷۰۰۰ انرژی مدل 7 EC
۱۰ . کولر آبی چیست؟ : به آن کولر تبخیری نیز گویند. تاریخچه استفاده از کولر آبی به تمدن باستان و هزاران سال قبل باز می گردد. این سری از سیستم های سرمایشی با فرایند تبخیر