×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: عمل گند زدایی مکانیکی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . کاهش سختی آب چگونه صورت میگیرد ؟ : شود. این عمل را می توان به وسیله آهک، فرآیند کربنات سدیم و با فرآیند سود سوزآور انجام داد. فرایندهای مختلفی جهت کاهش سختی به طریقه شیمیایی وجود دارد که
۲ . تصفیه آب شرب : به خوبی عمل می کنند، اما این روش های ضد عفونی به کشتن میکروب ها به تنهایی نمی تواند نقش داشته باشد چرا که آب از طریق لوله های بین