×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: علت سرریز آب از منبع انبساط چیست و راهکار فوری آن - ۱ مورد پیدا شد

۱ . علت سرریز آب از منبع انبساط چیست و راهکار فوری آن : افتادن توپی به علت سوراخ شدن توپی، آب وارد آن می‌شود که همین مشکل مانع شناوری توپی روی آب می‌شود. سوراخ شدگی باعث از کار افتادن فلوتر می‌گردد. در این هنگام