×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: انرژی مدل 260 - ۲ مورد پیدا شد

۱ . بخاری گازی : بخاری مینی کارگاهی گازی انرژی مدل 260
۲ . مصرف برق فن کویل : بود.     کاهش مصرف انرژی واحدهای فن کویل  قبل از شروع به ساخت یک ساختمان در مرحله طراحی، موضوعی که برای طراحان اهمیت بسیاری دارد این است که طراحی ساختمان به گونه ای