×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: کولرآبی پوشالی - ۴ مورد پیدا شد

۱ . کولر آبی : کولر آبی لورچ 3500مدل LC35
۲ . کولر آبی : کولرآبی لورچ 5000مدلLC50
۳ . کولر آبی : کولر آبی لورچ5500 مدلLC55
۴ . آیا هر تابستان پوشال کولر باید تعویض شود؟ : تعویض پوشال کولرآبی اول باید درپوش‌های کولر رو بردارید. برای این کار دو شیار که در پایین دریچه‌های کولر به عنوان دستگیره تعبیه شدند رو بگیرید و دریچه رو به