×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: ایرتورپن 24000 - ۳ مورد پیدا شد

۱ . بوتان : پکیج بوتان مدل ایرتورپن ۲۴ هزار
۲ . بهترین مدل پکیج بوتان : استفاده کنید.   مدل ایرتورپن 24 ویژگی پکیج بوتان مدل ایرتورپن 24 راندمان حرارتی 92.8% متراژ مورد نظر بین 75 تا 130 متر وزن پکیج 32.5   میزان ظرفیت این دستگاه 24 کیلو وات می باشد. از ویژگی
۳ . بهترین مدل پکیج بوتان : استفاده کنید.   مدل ایرتورپن 24 ویژگی پکیج بوتان مدل ایرتورپن 24 راندمان حرارتی 92.8% متراژ مورد نظر بین 75 تا 130 متر وزن پکیج 32.5   میزان ظرفیت این دستگاه 24 کیلو وات می باشد. از ویژگی