×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: مینی بخاری صنعتی انرژی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . بخاری گازی : بخاری مینی کارگاهی نفتی-گازوییلی انرژی مدل 250
۲ . انواع بخاری : نتخاب این وسیله گرمایشی باید با توجه به مواردی نظیر میزان گرمادهی، نوع سوخت، مدل و برند، ترموستات و تجهیزات جانبی صورت گیرد. انتخاب هوشمندانه این وسیله علاوه بر این