×

مقایسه انتخاب شده ها

حذف همه

موضوع جستجو: ایرتورپن - ۱۱ مورد پیدا شد

۱ . بوتان : پکیج بوتان مدل ایرتورپن ۲۲ هزار
۲ . بوتان : پکیج بوتان مدل ایرتورپن ۲۶ هزار
۳ . پانلی : رادیاتور پنلی ایرتورپن 60 سانتی
۴ . پانلی : رادیاتور پنلی ایرتورپن 80 سانتی
۵ . پانلی : رادیاتور پنلی ایرتورپن 100 سانتی
۶ . پانلی : رادیاتور پنلی ایرتورپن 120 سانتی
۷ . پانلی : رادیاتور پنلی ایرتورپن 140 سانتی
۸ . پانلی : رادیاتور پنلی ایرتورپن 160 سانتی
۹ . بوتان : پکیج بوتان مدل ایرتورپن ۲۴ هزار
۱۰ . بهترین مدل پکیج بوتان : استفاده کنید.   مدل ایرتورپن 24 ویژگی پکیج بوتان مدل ایرتورپن 24 راندمان حرارتی 92.8% متراژ مورد نظر بین 75 تا 130 متر وزن پکیج 32.5   میزان ظرفیت این دستگاه 24 کیلو وات می باشد. از ویژگی